Image

Kira artış oranı artık TÜFE'ye göre belirlenecek

267

Kira bedellerinin belirlenmesinde daha önce Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılıyordu. Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE’ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE’deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE’deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

18 Ocak 2019 tarihinde yapılan yasal değişiklikte, “11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344’ncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir” denildi.

Projeland Ana Sayfa

TÜFE nedir? 2019 kira zam oranı nasıl belirlenecek?

TÜFE, ‘Tüketici Fiyat Endeksi’ anlamına geliyor. TÜFE değerleri, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanıyor ve daha önce satın alınmış bir malın ya da hizmetin, daha sonraki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasıyla ölçülür. TÜFE hesaplanırken Türkiye’nin genelini temsil eden bir kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca, her mal ve hizmetim toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

Türkiye’de Aralık 2018 döneminde 12 aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 27,01 olarak açıklanmıştı. Ancak 2019 yılından itibaren 12 aylık TÜFE oranı dikkate alınacak. TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre, Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı ise 16,33. Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:

Bu oranın yüzde 16,33 olarak açıklandığını ve sizin de 1000 Türk Lirası kira ödediğinizi varsayalım. Buna göre, kira zam oranı yüzde 16,33 ise zam bedeli 163,30 TL olacaktır. Ödenecek zamlı kira bedeli ise toplamda 1.163,30 TL olarak karşımıza çıkar.

Ocak 2019 kira zam oranı açıklandı

Benzer haberleri okumak için Sektörel Haberler kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Projeland Facebook sayfası